Privacyverklaring Plinx

 

Plinx is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Plinx (hierna: ‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegeven van groot belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

1.    Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

 

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met Plinx een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig.

naam en adres;

contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);

geslacht;

bedrijfsgegevens;

Eventuele inloggegevens aangaande de online marketingdiensten (zoals: social media, Google-diensten);

financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

 

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten

Als je gebruikt maakt van de diensten van Plinx of anderszins contact met ons hebt (bijv. websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

gegevens die betrekking hebben op jouw apparatuur, zoals een IP-adres of een ander nummer;

surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;

Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;

Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag);

Het uitgangspunt daarbij is dat Plinx niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

2.    Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Plinx

Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken. In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun je een mail sturen naar: info@plinx.nl.

3.    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken je persoonsgegevens om de services te kunnen leveren waar je om vraagt. Je persoonsgegevens worden door Plinx verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 1, 2, 3].

Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties [grondslag: 1, 2].

Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen [grondslag: 1, 3, 4].

Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening [grondslag: 1, 3].

Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: 3].

Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt [grondslag: 1, 3, 4].

Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen [grondslag: 1, 3].

Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 3].

Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten [grondslag: 3].

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3].

Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming [grondslag: 3, 4].

4.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plinx bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Contactformulier

Max. 2 jaar

Sollicitatieformulier

Max. 2 jaar

Aanvraag via e-mail

Max. 2 jaar

Overige formulieren

Max. 2 jaar

Email-campagne account

Max. 1 jaar na opzegging dienstverlening

Toegang tot accounts voor de diensten: SEO, SEA en Social media

Max. 2 jaar

Nieuwsbriefinschrijving

Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief

Klantgegevens

Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

5.    Delen van persoonsgegevens met derden

Plinx verstrekt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Plinx gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met Plinx.

 

Privacybeleid andere websites

Op de website van Plinx zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Plinx kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

6.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Plinx gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Plinx gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze worden gebruikt om de website beter te laten functioneren, het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je geen cookies wenst, kun je die weigeren. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

7.    Social media, Chat en Whatsapp

Je kunt ervoor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram en Pinterest of via Whatsapp. Wanneer je ons volgt op een van deze social mediakanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

8.    Nieuwsbrief

Plinx brengt een nieuwsbrief uit om klanten en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws op het gebied van online marketing, onze diensten en aanverwante zaken. Als je met Plinx een overeenkomst aangaat of je op de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je gegevens automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je contactgegevens aan te passen of om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar info@plinx.nl.

9.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plinx en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek sturen naar info@plinx.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

10.    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plinx neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen:

De website van Plinx maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates.

Toegang tot persoonsgegevens is encrypted.

Alle medewerkers van Plinx die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht ondertekent.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@plinx.nl.

11.    Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Plinx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je draagt zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op Plinx.nl vindt.

12.    Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met: info@Plinx.nl

13.    Wijzigingen in het privacybeleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Plinx behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Plinx adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 1-12-2019.